2018-03

FX勉強会

FX勉強会、体温の話と、風邪からすぐに帰還


FX勉強会

FX勉強会、環境認識と、臨時座談会と